Oznámenie č. 131/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry

Čiastka 45/1998
Platnosť od 08.05.1998
Uzavretie zmluvy 14.12.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 14. mája 1997, na základe článku 15.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené