Zákon č. 13/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Čiastka 4/1998
Platnosť od 16.01.1998 do31.12.2005
Účinnosť od 01.02.1998 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené