Zákon č. 125/1998 Z. z.Zákon o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok

Čiastka 44/1998
Platnosť od 07.05.1998 do31.12.2003
Účinnosť od 01.09.2003 do31.12.2003
Zrušený 601/2003 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené