Zákon č. 116/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii

Čiastka 42/1998
Platnosť od 29.04.1998 do31.12.2007
Účinnosť od 01.05.1998 do31.12.2007
Zrušený 343/2007 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené