Oznámenie č. 101/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Rakúska vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom

Čiastka 38/1998
Platnosť od 16.04.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené