Nález č. 77/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 27. februára 1997 vo veci vyslovenia nesúladu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a s ďalšími zákonmi

Čiastka 34/1997
Platnosť od 18.03.1997
Účinnosť od 18.03.1997

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.03.1997 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

18.03.1997

Pôvodný predpis

18.03.1997
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené