Oznámenie č. 63/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Čiastka 27/1997
Platnosť od 07.03.1997
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 10. marca 1997. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 348/1997 Z. z. a nadobudli účinnosť 18. decembra 1997. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 33/1998 Z. z. a nadobudli účinnosť 14. februára 1998. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámení...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené