Oznámenie č. 225/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 99/1997
Platnosť od 16.08.1997
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené