Oznámenie č. 166/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 76/1997
Platnosť od 20.06.1997 do31.12.1997
Zrušený 363/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené