Rozhodnutie č. 100/1997 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 46/1997
Platnosť od 10.04.1997
Záväznosť od 10.04.1997
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené