Zákon č. 58/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

(v znení č. 483/2001 Z. z.(nepriamo), 566/2001 Z. z.(nepriamo), 7/2005 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 21/1996
Platnosť od 29.02.1996
Účinnosť od 01.07.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené