Vyhláška č. 42/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov

Čiastka 16/1996
Platnosť od 20.02.1996 do31.10.2009
Účinnosť od 01.03.1996 do31.10.2009
Zrušený 317/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1996 - 31.10.2009 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.03.1996 - 31.10.2009

Pôvodný predpis

20.02.1996
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené