Oznámenie č. 37/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 14/1996
Platnosť od 10.02.1996
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené