Oznámenie č. 343/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hospodárskej spolupráci a obchode

Čiastka 120/1996
Platnosť od 30.11.1996
Uzavretie zmluvy 18.08.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom doručenia neskoršej nóty, t. j. 15. novembra 1994, na základe článku 14.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené