Zákon č. 324/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z. a o zmenách názvov niektorých vysokých škôl

(v znení č. r1/c86/1997 Z. z., 131/2002 Z. z.(nepriamo), 455/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 113/1996
Platnosť od 20.11.1996
Účinnosť od 01.09.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené