Vyhláška č. 282/1996 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu

(v znení č. 219/1997 Z. z.)

Čiastka 95/1996
Platnosť od 04.10.1996 do31.12.2008
Účinnosť od 13.08.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené