Zákon č. 274/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kárnej zodpovednosti prokurátorov

Čiastka 93/1996
Platnosť od 28.09.1996 do30.04.2001
Účinnosť od 01.10.1996 do30.04.2001
Zrušený 154/2001 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené