Nariadenie vlády č. 259/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/1996 Z. z., ktorým sa určuje spôsob a výška vrátenia časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty používanej v poľnohospodárskej výrobe

Čiastka 87/1996
Platnosť od 29.08.1996 do31.12.1996
Účinnosť od 29.08.1996 do31.12.1996
Redakčná poznámka

Podľa predpisu č. 115/1996 Z. z., ktorý stráca účinnosť 31. decembra 1996, stráca účinnosť aj predpis č. 259/1996 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.08.1996 - 31.12.1996 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

29.08.1996 - 31.12.1996

Pôvodný predpis

29.08.1996
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené