Zákon č. 221/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

(v znení č. 389/1999 Z. z., 453/2001 Z. z.)

Čiastka 78/1996
Platnosť od 24.07.1996
Účinnosť od 01.01.2002
Komentáre 9
Rozhodnutia súdov 5
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené