Nález č. 2/1996 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 29. novembra 1995 vo veci vyslovenia nesúladu § 29 bodu 5 a § 55a zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 1/1996
Platnosť od 05.01.1996 do31.12.1996
Účinnosť od 05.01.1996 do31.12.1996
Zrušený 350/1996 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené