Zákon č. 125/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému

Čiastka 46/1996
Platnosť od 27.04.1996
Účinnosť od 27.04.1996
Rozhodnutia súdov 4
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené