Zákon č. 84/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1992 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Čiastka 30/1995
Platnosť od 27.04.1995 do31.12.2003
Účinnosť od 27.04.1995 do31.12.2003
Zrušený 596/2003 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.04.1995 - 31.12.2003 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

27.04.1995 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

27.04.1995
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené