Vyhláška č. 66/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o stredných školách požiarnej ochrany

(v znení č. 108/1999 Z. z.)

Čiastka 26/1995
Platnosť od 13.04.1995 do31.03.2002
Účinnosť od 01.06.1999 do31.03.2002
Zrušený 314/2001 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené