Zákon č. 171/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

(v znení č. 330/2000 Z. z.(nepriamo), 566/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 57/1995
Platnosť od 15.08.1995
Účinnosť od 01.01.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené