Zákon č. 171/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

(v znení č. 330/2000 Z. z.(nepriamo), 566/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 57/1995
Platnosť od 15.08.1995
Účinnosť od 01.01.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2002 566/2001 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.11.2000 - 31.12.2001 330/2000 Z. z.(nepriamo)
15.08.1995 - 31.10.2000

Všetky časové verzie

15.08.1995

Pôvodný predpis

15.08.1995
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené