Oznámenie č. 15/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky

Čiastka 6/1995
Platnosť od 19.01.1995
Uzavretie zmluvy 14.05.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 14. mája 1993 na základe článku 12.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené