Zákon č. 65/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov

Čiastka 19/1994
Platnosť od 31.03.1994
Účinnosť od 01.04.1994

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené