Vyhláška č. 281/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách

Čiastka 78/1994
Platnosť od 13.10.1994 do31.03.1997
Účinnosť od 13.10.1994 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.10.1994 - 31.03.1997 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

13.10.1994 - 31.03.1997

Pôvodný predpis

13.10.1994
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené