Zákon č. 253/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

Čiastka 73/1994
Platnosť od 19.09.1994
Účinnosť od 01.12.2018
Komentáre 16
Literatúra 120
Rozhodnutia súdov 35
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené