Zákon č. 249/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov

(v znení č. r1/c8/1995 Z. z., 202/1995 Z. z.(nepriamo), 58/1996 Z. z., 183/1999 Z. z., 385/1999 Z. z.(nepriamo), 330/2000 Z. z.(nepriamo), 367/2000 Z. z., 483/2001 Z. z.(nepriamo), 566/2001 Z. z.(nepriamo), 466/2002 Z. z.(nepriamo), 171/2005 Z. z.(nepriamo), 92/2008 Z. z.(nepriamo), 563/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 72/1994
Platnosť od 17.09.1994
Účinnosť od 01.01.2012
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené