Zákon č. 243/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republi č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z.

Čiastka 69/1994
Platnosť od 13.09.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 13.09.1994 do31.12.2001
Zrušený 239/2001 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.09.1994 - 31.12.2001 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

13.09.1994 - 31.12.2001

Pôvodný predpis

13.09.1994
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené