Zákon č. 185/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatrení na úseku objavov

Čiastka 52/1994
Platnosť od 27.07.1994
Účinnosť od 01.08.1994
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené