Úplné znenie č. 147/1994 Z. z.Zákon o daniach z príjmov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

(v znení č. r1/c61/1994 Z. z.)

Čiastka 41/1994
Platnosť od 20.06.1994 do31.12.1999
Účinnosť od 20.06.1994
Zrušený 366/1999 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené