Zákon č. 60/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb.

Čiastka 17/1993
Platnosť od 17.03.1993 do30.06.2015
Účinnosť od 17.03.1993 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.03.1993 - 30.06.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

17.03.1993 - 30.06.2015

Pôvodný predpis

17.03.1993
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené