Zákon č. 5/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

(v znení č. r1/c12/1993 Z. z., 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 2/1993
Platnosť od 01.01.1993
Účinnosť od 01.07.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené