Vyhláška č. 32/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku v znení neskorších predpisov

Čiastka 7/1993
Platnosť od 04.02.1993
Účinnosť od 04.02.1993
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené