Zákon č. 282/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam

(v znení č. 97/2002 Z. z., 125/2016 Z. z.)

Čiastka 69/1993
Platnosť od 27.11.1993
Účinnosť od 01.07.2016
Literatúra 2
Rozhodnutia súdov 30
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené