Nariadenie vlády č. 27/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie prechodu na slovenskú menu

Čiastka 6/1993
Platnosť od 02.02.1993 do31.12.2007
Účinnosť od 02.02.1993 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené