Opatrenie č. 233/1993 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách

Čiastka 60/1993
Platnosť od 22.10.1993
Účinnosť od 22.10.1993

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.10.1993 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

22.10.1993

Pôvodný predpis

22.10.1993
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené