Oznámenie č. 201/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti

Čiastka 54/1993
Platnosť od 13.09.1993
Uzavretie zmluvy 29.10.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 10 dohody.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené