Vyhláška č. 197/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 383/1992 Zb. o škole v prírode

Čiastka 53/1993
Platnosť od 31.08.1993 do27.10.1994
Účinnosť od 01.09.1993 do27.10.1994
Zrušený 295/1994 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1993 - 27.10.1994 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.1993 - 27.10.1994

Pôvodný predpis

31.08.1993
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené