Oznámenie č. 167/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci orgánov prípravného konania trestného

Čiastka 44/1993
Platnosť od 30.07.1993 do23.02.2005
Uzavretie zmluvy 22.02.1993
Zrušený 35/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. februárom 1993 na základe ustanovenia svojho článku 16.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené