Vyhláška č. 118/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1986 a mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 z obehu

Čiastka 33/1993
Platnosť od 27.05.1993
Účinnosť od 15.06.1993

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené