Vyhláška č. 118/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1986 a mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 z obehu

Čiastka 33/1993
Platnosť od 27.05.1993
Účinnosť od 15.06.1993

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.1993 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.06.1993

Pôvodný predpis

27.05.1993
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené