Opatrenie č. p1/c109/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na zamedzenie nezrovnalosti v oblasti súdnych poplatkov

Čiastka 109/1992
Platnosť od 07.12.1992
Účinnosť od 07.12.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.12.1992 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

07.12.1992

Pôvodný predpis

07.12.1992
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené