Vyhláška č. 614/1992 Zb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší

Čiastka 125/1992
Platnosť od 31.12.1992
Účinnosť od 31.12.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.1992 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

31.12.1992

Pôvodný predpis

31.12.1992
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené