Zákon č. 59/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 208/1990 Zb.

Čiastka 14/1992
Platnosť od 28.02.1992
Účinnosť od 28.02.1992
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené