Zákon č. 465/1992 Zb.Zákon České národní rady o sídle České národní rady

Čiastka 94/1992
Platnosť od 15.10.1992
Účinnosť od 15.10.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.1992 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.10.1992

Pôvodný predpis

15.10.1992
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené