Vyhláška č. 45/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva kontroly Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie

Čiastka 9/1992
Platnosť od 28.01.1992 do30.11.1996
Účinnosť od 28.01.1992 do30.11.1996
Zrušený 334/1996 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.01.1992 - 30.11.1996 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

28.01.1992 - 30.11.1996

Pôvodný predpis

28.01.1992
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené