Vyhláška č. 435/1992 Zb.Vyhláška Českého báňského úřadu důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

Čiastka 86/1992
Platnosť od 07.09.1992
Účinnosť od 07.09.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.09.1992 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

07.09.1992

Pôvodný predpis

07.09.1992
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené